ویرایش کارت

لایه های کارت

  • کله گردالیه چشم درشت من روزت مبارک

  • شاهکار از مسعود صادقلو (دختر)