ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تصویر زمینه

  • هر لحظه که پیشمی بیشتر معنی زندگیو میفهمم تا ابد عاشقتم

  • گیسوکمند(ولنتاین)