ویرایش کارت

لایه های کارت

  • استاد روزتان مبارک

  • خطاب به استادی که با هر کلامش، دریچه‌ای نو به دنیای من گشود.

  • آرامش بخش