ویرایش کارت

لایه های کارت

  • عقلتم باهات رشد میکرد.

  • یه سال دیگه هم از سنت گذشت ولی کاشکی

  • تولدت مبارک کودکانه (تولد)