ویرایش کارت

لایه های کارت

  • لمس بودنت مبارک

  • تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه هدیه ای برای روز تولد تو . . .

  • تولد از علیرضا مانی (تولد)