ویرایش کارت

لایه های کارت

  • تصویر زمینه

  • گل ناز من محرم راز من پر پرواز من عشق بی همتای من تولدت مبارک